LĐLĐ tỉnh Long An thăm, giao lưu với Vùng 2 Hải quân

Đoàn cán bộ LĐLĐ tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: B.T
Đoàn cán bộ LĐLĐ tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: B.T
Đoàn cán bộ LĐLĐ tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: B.T
Lên top