LĐLĐ tỉnh Long An: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

Các đại biểu theo dõi nội dung tập huấn. Ảnh: K.Q
Các đại biểu theo dõi nội dung tập huấn. Ảnh: K.Q
Các đại biểu theo dõi nội dung tập huấn. Ảnh: K.Q
Lên top