LĐLĐ tỉnh Long An tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Các học viên theo dõi nội dung tập huấn. Ảnh: K.Q
Các học viên theo dõi nội dung tập huấn. Ảnh: K.Q
Các học viên theo dõi nội dung tập huấn. Ảnh: K.Q
Lên top