LĐLĐ tỉnh Long An: Kêu gọi đoàn viên đi bầu cử và phòng chống COVID-19

Ông Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - tuyên truyền về công tác bầu cử đến CNLĐ. Ảnh: K.Q
Ông Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - tuyên truyền về công tác bầu cử đến CNLĐ. Ảnh: K.Q
Ông Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - tuyên truyền về công tác bầu cử đến CNLĐ. Ảnh: K.Q
Lên top