LĐLĐ tỉnh Long An: Hơn 2 tỉ đồng cứu trợ người lao động miền Trung

Đoàn cứu trợ LĐLĐ tỉnh Long An, Ảnh: K.Q
Đoàn cứu trợ LĐLĐ tỉnh Long An, Ảnh: K.Q
Đoàn cứu trợ LĐLĐ tỉnh Long An, Ảnh: K.Q
Lên top