LĐLĐ tỉnh Long An: Hội nghị Phản biện xã hội

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.Q
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.Q
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.Q
Lên top