LĐLĐ tỉnh Long An: 500 triệu đồng hỗ trợ người lao động do dịch bệnh

Người lao động trong các doanh nghiệp tỉnh Long An an tâm làm việc trước dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Người lao động trong các doanh nghiệp tỉnh Long An an tâm làm việc trước dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Người lao động trong các doanh nghiệp tỉnh Long An an tâm làm việc trước dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Lên top