LĐLĐ tỉnh Long An: 200 triệu đồng giúp người lao động tỉnh Quảng Trị

Ông Hoàng Đình Cán - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An – đã thừa ủy quyền của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Long An trao số tiền cứu trợ đến LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: K.Q
Ông Hoàng Đình Cán - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An – đã thừa ủy quyền của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Long An trao số tiền cứu trợ đến LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: K.Q
Ông Hoàng Đình Cán - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An – đã thừa ủy quyền của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Long An trao số tiền cứu trợ đến LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: K.Q
Lên top