Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Tuyên truyền chính sách cho cán bộ Công đoàn