LĐLĐ tỉnh Lào Cai tiếp xúc, đối thoại với cán bộ ngành y tế

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long phát biểu tại hội nghị.
Lên top