LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Tạo điều kiện cho nữ công nhân, viên chức lao động

Tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ ở chi nhánh Luyện đồng Lào Cai. Ảnh: N.V
Tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ ở chi nhánh Luyện đồng Lào Cai. Ảnh: N.V
Tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ ở chi nhánh Luyện đồng Lào Cai. Ảnh: N.V
Lên top