LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Tặng quà Trường MN,TH & THCS Ngải Thầu nhân dịp năm học mới