LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng quà đoàn viên dịp Tháng Công nhân năm 2018

LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng quà CNLĐ Nhà máy Xử lý rác thải thuộc Cty CP môi trường đô thị Lào Cai.
LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng quà CNLĐ Nhà máy Xử lý rác thải thuộc Cty CP môi trường đô thị Lào Cai.
LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng quà CNLĐ Nhà máy Xử lý rác thải thuộc Cty CP môi trường đô thị Lào Cai.
Lên top