LĐLĐ tỉnh Lào Cai nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Nhờ triển khai tốt các phong trào thi đua trong năm 2017, LĐLĐ tỉnh Lào Cai được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
Nhờ triển khai tốt các phong trào thi đua trong năm 2017, LĐLĐ tỉnh Lào Cai được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
Nhờ triển khai tốt các phong trào thi đua trong năm 2017, LĐLĐ tỉnh Lào Cai được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top