LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Ký Quy chế phối hợp tuyên truyền chính sách

Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Chủ tịch LĐLĐ (bên phải) và đồng chí  Phan Đăng Toàn -  Chánh Thanh tra tỉnh ký quy chế phối hợp. (Ảnh: Phạm Công)
Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Chủ tịch LĐLĐ (bên phải) và đồng chí Phan Đăng Toàn - Chánh Thanh tra tỉnh ký quy chế phối hợp. (Ảnh: Phạm Công)