LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Kịp thời thăm hỏi các gia đình CNVCLĐ bị thiệt hại do cơn bão số 2