LĐLĐ tỉnh Lào Cai hỗ trợ các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng quà động viên người lao động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 căng thẳng. Ảnh: LĐLĐ Lào Cai
LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng quà động viên người lao động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 căng thẳng. Ảnh: LĐLĐ Lào Cai
LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng quà động viên người lao động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 căng thẳng. Ảnh: LĐLĐ Lào Cai
Lên top