LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Giải quyết thấu đáo băn khoăn của NLĐ

Cán bộ Văn phòng Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh Lào Cai tư vấn trực tiếp cho CNLĐ. Ảnh: NT
Cán bộ Văn phòng Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh Lào Cai tư vấn trực tiếp cho CNLĐ. Ảnh: NT
Cán bộ Văn phòng Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh Lào Cai tư vấn trực tiếp cho CNLĐ. Ảnh: NT