LĐLĐ tỉnh Lào Cai: 600 cán bộ CĐ và NLĐ được bồi dưỡng về công tác tuyên truyền pháp luật