LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn: Phần mềm công nghệ giúp cán bộ công đoàn chủ động trong công việc

Học viên tham dự lớp tập huấn thực hành sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản VNPT - iOffice 4.0. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn
Học viên tham dự lớp tập huấn thực hành sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản VNPT - iOffice 4.0. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn
Học viên tham dự lớp tập huấn thực hành sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản VNPT - iOffice 4.0. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn
Lên top