LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn: Gần 900 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn”