Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn: Đoàn viên, người lao động đều có tết