LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động

Đại biểu đặt câu hỏi cho chủ trì hội nghị. Ảnh: P.S
Đại biểu đặt câu hỏi cho chủ trì hội nghị. Ảnh: P.S
Đại biểu đặt câu hỏi cho chủ trì hội nghị. Ảnh: P.S
Lên top