LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng: Phổ biến chính sách về bình đẳng giới

Các học viên tham gia lớp tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Ảnh Ngọc Tiến
Các học viên tham gia lớp tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Ảnh Ngọc Tiến
Các học viên tham gia lớp tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Ảnh Ngọc Tiến
Lên top