LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng bầu Chủ tịch mới

Bầu cử ủy viên BCH, ủy viên BTV và chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Ảnh Hồng Ngọc
Bầu cử ủy viên BCH, ủy viên BTV và chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Ảnh Hồng Ngọc
Bầu cử ủy viên BCH, ủy viên BTV và chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Ảnh Hồng Ngọc
Lên top