LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng: Bám sát địa bàn, hỗ trợ công đoàn cơ sở

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cấp công đoàn bám sát địa bàn, hỗ trợ công đoàn cơ sở. Ảnh Đình Ngọc
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cấp công đoàn bám sát địa bàn, hỗ trợ công đoàn cơ sở. Ảnh Đình Ngọc
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cấp công đoàn bám sát địa bàn, hỗ trợ công đoàn cơ sở. Ảnh Đình Ngọc
Lên top