LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật.