LĐLĐ tỉnh Lai Châu mít tinh phòng, chống ma túy năm 2019

Các lượng lượng xuống đường diễu hành và tuyên truyền trên các tuyến phố.
Các lượng lượng xuống đường diễu hành và tuyên truyền trên các tuyến phố.
Các lượng lượng xuống đường diễu hành và tuyên truyền trên các tuyến phố.
Lên top