LĐLĐ tỉnh Lai Châu hỗ trợ gia đình giáo viên bị hỏa hoạn

BTV LĐLĐ huyện Sìn Hồ (Lai Châu) trao hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện cho 2 thầy giáo.
BTV LĐLĐ huyện Sìn Hồ (Lai Châu) trao hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện cho 2 thầy giáo.
BTV LĐLĐ huyện Sìn Hồ (Lai Châu) trao hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện cho 2 thầy giáo.
Lên top