LĐLĐ tỉnh Lai Châu góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo luật
Đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo luật
Đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo luật
Lên top