LĐLĐ tỉnh Lai Châu gắn biển công trình chào mừng 90 năm CĐVN

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Vũ Hoàng Mạnh - Phó Giám đốc Công ty cổ phần trà Than Uyên bàn giao Nhà bán trú cho Trường Tiểu học xã Ta Gia
Đồng chí Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Vũ Hoàng Mạnh - Phó Giám đốc Công ty cổ phần trà Than Uyên bàn giao Nhà bán trú cho Trường Tiểu học xã Ta Gia
Đồng chí Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Vũ Hoàng Mạnh - Phó Giám đốc Công ty cổ phần trà Than Uyên bàn giao Nhà bán trú cho Trường Tiểu học xã Ta Gia
Lên top