LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Bàn giao nhà “Mái ấm CĐ” cho một hộ dân nghèo

LĐLĐ tỉnh Lai Châu bàn giao "Mái ấm CĐ" cho hộ nông dân nghèo Hà Văn Giót (người thứ hai từ phải sang, hàng đầu). Ảnh: Lan Anh
LĐLĐ tỉnh Lai Châu bàn giao "Mái ấm CĐ" cho hộ nông dân nghèo Hà Văn Giót (người thứ hai từ phải sang, hàng đầu). Ảnh: Lan Anh