LĐLĐ tỉnh Kon Tum ký kết thỏa thuận hợp tác với ngân hàng AGRIBANK

LĐLĐ tỉnh Kon Tum ký kết thỏa thuận hợp tác với ngân hàng AGRIBANK. Ảnh: Ngô Anh
LĐLĐ tỉnh Kon Tum ký kết thỏa thuận hợp tác với ngân hàng AGRIBANK. Ảnh: Ngô Anh
LĐLĐ tỉnh Kon Tum ký kết thỏa thuận hợp tác với ngân hàng AGRIBANK. Ảnh: Ngô Anh
Lên top