LĐLĐ tỉnh Kiên Giang: Phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Lên top