LĐLĐ tỉnh khu vực Bắc sông Hậu: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Bà Phan Thị Quyến, Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp- đơn vị Phó cụm trưởng, đăng cai hội nghị- phát biểu đón chào đại biểu.
Bà Phan Thị Quyến, Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp- đơn vị Phó cụm trưởng, đăng cai hội nghị- phát biểu đón chào đại biểu.
Bà Phan Thị Quyến, Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp- đơn vị Phó cụm trưởng, đăng cai hội nghị- phát biểu đón chào đại biểu.
Lên top