LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức tọa đàm báo chí với hoạt động công đoàn

LĐLĐ tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích trong hoạt động tuyên truyền. Ảnh: PV
LĐLĐ tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích trong hoạt động tuyên truyền. Ảnh: PV
LĐLĐ tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích trong hoạt động tuyên truyền. Ảnh: PV
Lên top