LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi 2017

Phần thi giới thiệu của CĐ Tổng công ty Khánh Việt (ảnh: T.T)
Phần thi giới thiệu của CĐ Tổng công ty Khánh Việt (ảnh: T.T)
Phần thi giới thiệu của CĐ Tổng công ty Khánh Việt (ảnh: T.T)
Lên top