LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà: 16 đơn vị ký cam kết đảm bảo phúc lợi cho người lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và đại diện các doanh nghiệp cam kết đồng hành chăm lo phúc lợi cho người lao động. Ảnh: B.C
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và đại diện các doanh nghiệp cam kết đồng hành chăm lo phúc lợi cho người lao động. Ảnh: B.C
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và đại diện các doanh nghiệp cam kết đồng hành chăm lo phúc lợi cho người lao động. Ảnh: B.C
Lên top