LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo NLĐ

Chủ tjch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Tuyết. Ảnh: H.A
Chủ tjch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Tuyết. Ảnh: H.A
Chủ tjch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Tuyết. Ảnh: H.A
Lên top