Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác dân số KHHGĐ