LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tập trung chăm lo đời sống đoàn viên dịp cuối năm

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Tuyết động viên NLĐ Công ty CP Hưng Long II (TP.Hưng Yên). Ảnh: H.Y
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Tuyết động viên NLĐ Công ty CP Hưng Long II (TP.Hưng Yên). Ảnh: H.Y
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Tuyết động viên NLĐ Công ty CP Hưng Long II (TP.Hưng Yên). Ảnh: H.Y
Lên top