LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Tặng quà công nhân không về quê đón Tết

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên động viên NLĐ. 
Ảnh: Thu Nguyệt
Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên động viên NLĐ. Ảnh: Thu Nguyệt
Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên động viên NLĐ. Ảnh: Thu Nguyệt
Lên top