LĐLĐ tỉnh Hưng Yên phát động Tháng Công nhân 2019

Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ tới đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.N
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ tới đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.N
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ tới đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.N
Lên top