LĐLĐ tỉnh Hưng Yên hỗ trợ hơn 200 triệu đồng khắc phục lũ lụt

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ 200 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm thông qua LĐLĐ Hà Tĩnh để giúp người lao động bị thiệt hại lũ lụt. Ảnh: Mai Anh.
LĐLĐ tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ 200 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm thông qua LĐLĐ Hà Tĩnh để giúp người lao động bị thiệt hại lũ lụt. Ảnh: Mai Anh.
LĐLĐ tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ 200 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm thông qua LĐLĐ Hà Tĩnh để giúp người lao động bị thiệt hại lũ lụt. Ảnh: Mai Anh.
Lên top