LĐLĐ tỉnh Hưng Yên hỗ trợ hơn 110 triệu đồng cho CNVCLĐ Hà Tĩnh