LĐLĐ tỉnh Hưng Yên hỗ trợ đoàn viên khó khăn 11 Mái ấm CĐ

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết –  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Dương Thị Ngoan - công nhân Công ty TNHH Yên Hưng (huyện Ân Thi). Ảnh: Đào Thu
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Dương Thị Ngoan - công nhân Công ty TNHH Yên Hưng (huyện Ân Thi). Ảnh: Đào Thu
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Dương Thị Ngoan - công nhân Công ty TNHH Yên Hưng (huyện Ân Thi). Ảnh: Đào Thu
Lên top