LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Đẩy mạnh hoạt động vì quyền lợi người lao động