LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Các CĐCS đã ký được 302 bản thỏa ước lao động tập thể

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tham gia gắn biển công trình nâng cấp nhà ăn tiêu chuẩn 5 sao Cty TNHH sản xuất phụ tùng ôtô xe máy Việt Nam - một trong những đơn vị thực hiện tốt TƯLĐTT. Ảnh: T.N
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tham gia gắn biển công trình nâng cấp nhà ăn tiêu chuẩn 5 sao Cty TNHH sản xuất phụ tùng ôtô xe máy Việt Nam - một trong những đơn vị thực hiện tốt TƯLĐTT. Ảnh: T.N
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tham gia gắn biển công trình nâng cấp nhà ăn tiêu chuẩn 5 sao Cty TNHH sản xuất phụ tùng ôtô xe máy Việt Nam - một trong những đơn vị thực hiện tốt TƯLĐTT. Ảnh: T.N
Lên top