LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Bàn giao 3 MÂCĐ cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn