LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình Bùi Tiến Lực phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình Bùi Tiến Lực phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình Bùi Tiến Lực phát biểu tại hội nghị.
Lên top